Barokk kistemplom

8420 Zirc, Kossuth Lajos út 54-56.

A kistemplom 1740-ben épült. 1761-1763 között restaurálták, 1780-ban a templomot megnagyobbították és így nyerte el mai formáját. Egyhajós, szentélye egyenes záródású, boltozatai csehsüveg alakúak. A feltevések szerint a fakarzata azokra a kőoszlopokra támaszkodik, amelyek a környezetében feltárt románkori templomból származnak. Egyedi érték a szentélyben a Pieta szobor, amelyhez hasonló csak néhány található a világban. A kistemplom belső építészeti és képzőművészeti értékei sürgős restaurálásra szorulnak. Ma még minden megmenthető. A templom környezetében áll az 1729-ben készült Nepomuki Szent János szobor, amely védett műemlék.