Tudta?

TUDTA-E típusú kérdések a Bakonyról és Zircről

Bakony

Tudta, hogy

 • Fenyőfőn található a Kárpát-medence belsejének egyetlen természetes erdei fenyő előfordulása?
 • a jégkorszaki maradványfaj medvefül kankalin az eplényi Malom-völgyben is tenyészik?
 • a 28 magyarországi denevérfaj közül 26 a Bakonyban is előfordul?
 • a Bakony kiterjedése mintegy 4 000 km2 , lefedi a Közép-dunántúli Régió je-lentős részét?
 • 2000-ben a bakonyi Iharkúton találták meg a Bakonydraco galaczi (bakonyi sárkány) repülő ősgyík maradványait?


Zirc

Arborétum

Tudta,

 • a zirci arborétum hazánk legmagasabban fekvő élőfa gyűjteménye?
 • hogy az arborétum legidősebb fája egy 400 éves kocsányos tölgy?
 • hogy híres, 350 hosszú hársfasorát 1809-ben telepítették?
 • hogy mintegy 600 fa- és cserjefaj díszlik a kertben?


Agrárműszaki Gépgyűjtemény

Tudta, hogy

 • a XIX. századtól használatos erő- és munkagépeket, európai és hazai egyedülálló ritkaságokat mutat be a gyűjtemény?
 • az első kiállított gép egy H.S.C.S. gyártmányú G.S.-35 típusú gumikerekű vontató traktor volt, mely azóta látható? 1952-ben készült a budapesti Vörös Csillag Traktorgyárban.
 • Győrfi György zirci gazda egy komplett lójárgány készletet adományozott? Pontos gyártási éve ismeretlen, az 1800-as évek végén készülhetett. Cséplőgépek, szecskavágók, darálók, répavágók, vízszivattyúk, kukoricamorzsolók működtetésére használták. 4 ló hajtotta, melyeket egy lóhajtó munkás irányított.


Ciszterci Apátság

Tudta, hogy

 • a templom két orgonája közül a kisebbik barokk, a nagyobbik romantikus hangzásvilágú?
 • 1982-ben, alapításának nyolcszázadik évfordulóján basilica minor rangot kapott a templom?
 • a Szűz Mária menybevételét ábrázoló főoltárkép Franz Anton Maulbertsch alkotása, melyet 1752-ben festett?
 • a templom berendezésének többsége (pl. fő- és mellékoltárai, szobrai, szószéke) fából készült, gazdagon díszítve márványozással és aranyfüsttel?
 • az 1995 és 2005 közötti restaurálás során nyerte vissza egykori ragyogó barokk pompáját a templombelső?
 • a Látogatóközpontban tekinthetik meg az 1750-es évek Franciaországában készült két egyenként 8,5x3 méteres gobelint, melyek témája Szent Bernát élete?
 • a romkertben láthatók a 12-13. század fordulóján épült első templom és monostor romjaiban is lenyűgöző maradványai?
 • a 82-es út mellett álló pillérköteg a 12. század végén épült templom egyetlen épségben megmaradt darabja, mely tanúsítja az egykori épület nagyságát, szépségét?


OSZK Ciszterci Műemlékkönyvtár

Tudta, hogy

 • a könyvtár nagytermének parkettája és bútorzata a Bakony jellemző fáiból készült, faberakásos technikával?
 • a berendezések a zirci Wilde Mihály asztalosmester és öccse, József alkotásai?
 • a nagyterem cseh dongaboltozatos kazettás mennyezete építészeti ritkaság?
 • a könyvtárban több mint 70 ősnyomtatvány található, melyek közül a legidősebb 1470-ből származik?
 • az 1630-40-es években készült föld- és éggömb glóbuszpár az amszterdami Blaeu nyomdában készült?


MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma

Tudta, hogy

 • az intézményt 1972-ben alapították, és hazánk első vidéki természetrajzi szakmúzeuma?
 • „A természet ékszerei” c. tárlat a Bakony, hazánk, a Kárpát-medence és a világ különböző tájainak csodálatos ásványritkaságait mutatja be?
 • a „Jégkorszaki óriások a Bakonyban” c. kiállítás szenzációja két gyapjas mamut, Tonna és Mázsa lenyűgöző csontváza?
 • diorámák mutatják be a tavasz, a nyár és az ősz gombáit eredeti, liofilizált technikával kezelt állapotban?
 • hogy a Vörös Könyves vitrinben a veszélyeztetett vagy napjainkra a Bakonyból, illetve Magyarországról kipusztult madarakat tekinthetik meg?
 • hogy hangulatos diorámák mutatják be a Bakony leggyakoribb erdőtípusait, életközösségeit, változatos rovarvilágát?


Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház

Tudta, hogy

 • a múzeumnak otthont adó épületet, Reguly szülőházát Dubniczay István Veszprém éneklő kanonok építtette?
 • Reguly Antal (1819-1858) néprajzkutató és nyelvész tárgygyűjteménye a mai Néprajzi Múzeum legrégibb anyaga?
 • Reguly Antal életét, utazásait, tudományos kutatómunkáját a szülőházában berendezett állandó kiállítás mutatja be?
 • a Reguly által készített Ural térképet a mai napig használják?
 • a népi kismesterségek műhelyeiben többek között a fazekas, a szövő, népi bőrös, kovács, mézeskalácsos, gyertyaöntő foglalkozással ismerkedhetnek meg, sőt néhányat ki is próbálhatnak?
 • a zirci születésű, 2012-ben elhunyt Bér Júlia festőművész, grafikus életművével is itt ismerkedhetnek meg?

Zirc, Március 15 tér 1. • +36 88 593 700, +36 30 294 7499 • turizmus@zirc.hu