SZŰCS ISTVÁN MIKLÓS

SZŰCS ISTVÁN MIKLÓS

Budapest VIII., 1947. április 16. -

okl. képzőművész - középiskolai tanár, megyei szakfelügyelő, vezető szaktanácsadó - országos szakértő, művészetelméleti, művészettörténeti szakíró, tankönyvszerző - galéria- és iskolaalapító, egyesületi (MAOE, MASZRE) és akadémiai köztestületi tag (MMA), Zirc város díszpolgára

Tanulmányok:

 • 1971 Tanárképző Főiskola (4 évf.), Pécs - magyar - rajz szak
 • 1983 Magyar Képzőművészeti Egyetem (5 évf.), Budapest - művészeti rajz, szerkesztő és ábrázoló geometria, művészettörténet szak
Munkahelyek:

 • 1971-1984. magyar- rajz szakos tanár a zirci 1. sz. Reguly Antal Általános Iskolában.
 • 1973–1986. óraadó vendégtanár a zirci gimnáziumban.
 • 1984–1986-ig főelőadó a Veszprém Megyei Tanács VB Művelődési Osztályán.
 • 1986-2001. magyar nyelv és irodalom, rajz és műalkotások elemzése tantárgyak főállású tanára a zirci III. Béla Gimnáziumban.
 • 1990-2001. Speciális tantervű rajz tagozatvezető a gimnáziumban.
 • 2001-2007. Művészeti igazgatóhelyettes a Szakközépiskolában. (III. Béla Gimn. és Műv. Szk., Zirc)

Külső megbízatások:

 • 1973-1987. Képzőművész kör vezetése, Művelődési Központ, Zirc.
 • 1973-2007. Barátság Nemzetközi Grafikai Gyűjtemény kezelője (Műv. Közp., Zirc)
 • 1975-1984. Rajz szakfelügyelő Veszprém megye általános iskoláiban és gimnáziumaiban.
 • 1975- Tantárgy- és művészetpedagógiai előadások szakmai testületeknek Budapesten, több városban és megyeszékhelyen, országos és nemzetközi rendezvényeken.
 • 1975- Művészeti ismeretterjesztés nagyközönségnek és egyesületi közösségeknek.
 • 1975 - Professzionális és amatőr képzőművészeti kiállítások megnyitása.
 • 1975-2007. Érettségi vizsgaelnök Veszprém megye középiskoláiban.
 • 1985-1995. Zirci Galéria művészeti vezetője.
 • 1988-2015. Vezető szaktanácsadó Veszprém megyében.
 • 1995-. Országos szakértő rajz, vizuális nevelés szakterületeken.
 • 1995-2005. Emelt szintű érettségi vizsgabizottsági tanár (Győr, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém).
 • 1995-2012. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) művészettörténeti bírálóbizottságában (ELTE BTK, Művészettörténeti Intézet, Bp., Oktatási Hivatal, OH).
 • 2004-2014. Művészettörténet, szerkesztő és ábrázoló geometria szakirányban kiterjesztett szakértő, szakmai fejlesztő és képző az országos középiskolai hálózatban.

Tagságok és vezetői megbízatások szervezetekben:

 • 1980- MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Klubjának tagja.
 • 1985-1990. Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete 8. sz. területi szervezetének vezetője Veszprém – Fejér – Somogy megyében.
 • 1995- Academia Ludi et Artis Művészetpedagógiai Egyesület tagja.
 • 1997- Magyar Pedagógiai Társaság Vizuális Nevelési Szakosztályának elnökségi tagja.
 • 2000-2005. Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének titkára.
 • 2014- Tájak – Korok – Múzeumok Egyesület tagja.
 • 2018- Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE), Képzőművészeti Tagozat
 • 2018- Magyar Művészeti Akadémia (MMA), Művészetelméleti Tagozat, Köztestület
 • 2019- Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete szakírói osztályában szerzői tag és közös jogkezelésre megbízott személy (Bp.)

Vezetői és szakmai kurzusok résztvevője, szervezője, előadója:

 • 1975/76 Felsőszintű Rajztanár-továbbképzés (1 évf., MKE, Bp.)
 • 1979/83 Okl. képzőművész, középiskolai tanárképzés (4 évf. MKE, Bp.).
 • 1975-2007 Hazai és nemzetközi fórumok résztvevője (Berlin, Budmerice, Uhersky Brod, Ravenna, Selb, Budapest, Pécs, Szeged, Eger, Kaposvár, Zalaegerszeg, Szombathely, Jászberény, Nyíregyháza, Noszvaj, Gyöngyös, Komárom, Kecskemét, Veszprém, Pápa, Ajka, Tapolca, Várpalota, Sümeg, Zirc, Balatonfüred).
 • 1975-1987 Országos Pedagógiai Intézet (OPI) továbbképzései más-más régiókban (tájegységek, megyeszékhelyek).
 • 1985 Igazg. és közokt. vezetőképző (M. Kult. Alapítv. Székh., Bp., MTVB Műv. O.)
 • 1975-1987 Okt. és Műv. Minisztérium továbbképzései évenként a fővárosban.
 • 1975-1987 Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya és a Megyei Pedagógiai Intézet (MPI) együttes továbbképzése félévenként (Vp.)
 • 1975-2005 Veszprém megyei szakfelügyelőként, vezető szaktanácsadóként a rajz és vizuális nevelőtanárok évenkénti továbbképzése, vizuálpedagógiai képesítés nélküliek felkészítése.

Alapító:

 • 1971. Veszprém megye első általános iskolai rajz szaktanterme (Zirc, 1. sz. Reguly Antal Ált. Isk.)
 • 1985. Magyar Rajztanárok Országos Egysülete (MROE) egyik újraindítója és a 8. sz. Területi Szervezetének létrehozója Veszprém, Fejér, Somogy megye összevonásával.
 • 1986. Zirci Galéria
 • 1990. Zirc, III. Béla Gimnázium rajz - vizuális nyelv és művészet tagozata (országos tantervkészítő)
 • 2001. Veszprém megye első képzőművészeti szakközépiskolája Zircen.

Tanulmányutak:

 • Csehszlovákia (rajz, vizuális nevelés, Országos Pedagógiai Intézet, OPI)
 • Szlovákia (művészettörténet, Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete, MROE)
 • Németország (NDK 1984 Berlin, vizuális művészeti nevelés /Okt. Min./; Németo. 2004 Selb-Zirc, művészeti szakközépiskolai kapcsolatfelvétel)
 • Olaszország (művészettörténet, országos pályázat nyerteseként, Élet és Tudomány, ÉT)

Kutató, szakíró, könyv- és tankönyvszerző, kiadványok szerkesztője:

Művészettörténet, művészetelmélet, művészetpedagógia, vízió-asszociatív analízis - szintézis, transzpozíció. Vizuális nyelv és művészet.

 • Megjelent könyveinek száma: 10 * ZIRC KÖZÉPKORI UDVARHÁZA ÉS CISZTERCI MONOSTORA. Lakitelek Alapítv., helytört. pály. 1992, Veszprém, 1994; * Vizuális nyelv és művészet. 1. ÁBRÁZOLÁS. Speciális rajz a gimnázium 9–12. osztálya számára. Tankönyv. Műv. és Közokt. Min. tk. pály., Bp. 1999; *Minőségfejlesztő közoktatás Veszprém megyében 6., MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A VIZUÁLIS NEVELÉSBEN. Veszprém, MPI, Okt. Min. támogatásával, 2000; *EGY EURÓPAI ZARÁNDOKHELY: A borostyánkúti Szent Gellért kápolna Bakonybélben. Zirc, 2000; *ÚTMUTATÓ a középiskolai Műalkotások elemzése I. Képzőművészet tk. haszn. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó 2003; *ÚTMUTATÓ a középiskolai Műalkotások elemzése II. Építészet és tárgyi környezet tk. haszn. Bp., Nemz. Tk.kiadó 2004; *HITVALLÁS ÉS ABSZURDITÁS. Miskolc, 2012; *Zirc. Fájdalmas Szűzanya Kistemplom. Bp. TKME Kiskönyvtára 834. sz. kötete 2014; *Winterhalder, a zirci Kistemplom falképeinek mestere. A Fájdalmas Szűzanya templom művészeti emlékei. Dunakeszi, Média Piramis Kft., 2015; *VINTERHALDER FALKÉPEI A ZIRCI PLÉBÁNIATEMPLOMBAN, Budapest, Minerva Kiadó, 2018, Nemz. Kult. Alap (NKA) pály. tám.
 • Kiadásra váró, előkészített kéziratok száma: 5 *Szűcs István Miklós: KÉT HAZÁBAN, Bér Júlia & Julie Bérová (2014); *Balogh Jenő: A KÉP ÉS AZ EMBER (2011); * Vizuális nyelv és művészet. 2. KIFEJEZÉS. Speciális rajz a gimnázium 9–12. osztálya és a műv. szk. számára. Tankönyv; *Vizuális nyelv és művészet. 3. FELHÍVÁS-TÁJÉKOZTATÁS. Speciális rajz a gimnázium 9–12. osztálya és a műv. szk. számára. Tankönyv.*KÉPES VILÁG - HARMONIKUS PEDAGÓGIA, 2000 (Balatonfüred, a szakma eddigi legjelentősebb konferenciája akadémikusok, egyetemi tanárok és határokon túli rajz - vizuálisnevelő tanárok közreműködésével. EMLÉKKÖTET)
 • Társszerző és -szerkesztő: 7 könyv *A felsőszintű rajztanár-továbbképzés 14 éve (MKF, 1982); *25 éves a zirci III. Béla Gimnázium, Jubileumi emlékkönyv 1962-87, Zirc, 1987 *Első termés 2. (MPI, 1989); *Aranykapu. VM Diákantológia. Első termés sorozat 3. (MPI, 1994); *Első száz évünk. Jubileumi emlékkönyv. MROE, Bp., 1996; *Balogh Jenő: Képes világ – harmonikus pedagógia. Vízió-asszociatív analízis (MPI, 1999)
 • Cikkek, tudományos és művészetelméleti tanulmányok száma: 213 Megjelentek napi- és szaklapokban, folyóiratokban: Művészet, Művészettörténeti Értesítő, Magyar Művészet, Ve dvou vlastech navzdy. 98 CZK "ROCENKA". www.bohemiabk.hu (59. o.), Rajztanítás, Iskolakönyvtáros, Panoráma, Vizuális Kultúra, Fórum, Módszertani Levelek, Megyei Pedagógiai Híradó, Megyei Pedagógiai Körkép, Népszabadság, Napló, szucsistvanmiklos.5mp.eu, SÉD (Veszprémi Kritikai Lap)
 • Katalógusszövegek, Zirci Galéria: 50; Számos kiállítás elemző-értékelő megnyitója
 • Közreműködő és szakértő televízió-műsorok elkészítésében, 7 alkalommal: *MTV Natura Szerkesztőség, „… ahol a föld az éggel összeér!” – Bakonybél–Hármaskút (1994) c. fim. (Szerk. riporter: Vértessy Sándor) *Az MTV Főtér c. útifilmsorozatban a "Zirci Pietá" művészeti értékei (Szerk. rendező: Pável Ildikó). *m1 Körzeti magazinban a zirci III. Béla Gimn. és Műv. Szk (2002/03). *Veszprém és Zirc városi TV-híradások: *Kép a képben c. sorozat, Bemutatkozik a zirci vizuális nyelv és művészet tagozat (Szerk. riporter: Gopcsa Katalin művészettörténész, Vp., TV, 1994) *Évenkénti vizsgakiállítások a gimn. rajz tagozatán és a műv. szk.-ban, 1990-2005-ig (Zirc Városi TV) *Leforgatott video felvétel: Veszprém megye egyetemes művészeti emlékei (MPI, Vp. 1996 - szerkesztendő)

Okl. képzőművész:

Festő, kép- és tervezőgrafikus. Alkotásai magán- és közgyűjteményekben, r. k. templomokban, kiadványokban, közterületeken. Kiállításai:

 • 1973 Tavaszi tárlat, Ajka
 • 1974 Őszi tárlat, Veszprém
 • 1975 Művelődési Központ, Zirc
 • 1975 IX. Országos Képzőm. Kiáll., Szekszárd
 • 1976 Fáklya Klub, Budapest
 • 1977 Művelődési Ház, Ugod
 • 1973, 1975, 1977 Megyei Pedagógus Képzőművészek Kiállítása, Veszprém
 • 1978 Fiatal Alkotók Körének vizuális csoportja, Ajka
 • 1986 Zirci Galéria
 • 1988 Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete (MROE) 8. sz. ter. szerv. I. kiállítása, Zirci Galéria
 • 1992 Napház Galéria, MROE 8. sz. ter. szerv. kiáll., Érd
 • 1994 Városi Művelődési Központ, Zirc
 • 1996 Városi Művelődési Központ Peds. Képz. Kiáll., Veszprém
 • 1996 Faluház, Noszlop
 • 2002 Zirci Galéria
 • 2004 Comenius Galéria, MPI Veszprém
 • 2004 Hungarian Cultura Foundation (Magyar Kultúra Alapítvány Székháza, Bp.)
 • 2005 MROE 8.sz. ter.sz., Veszprém
 • 2005 Irinyi Galéria Fűzfőgyártelep
 • 2008 Miniatűrök /2. Református templom, Lovas
 • 2008 Pannónia Tájkép Biennále, Balatonalmádi, Városháza Padlásgaléria.
 • 2019 MAOE Palota és a REÖK DIMENZIÓK c. kiállítása, Szeged
 • 2022 Veszprémi Tavaszi Tárlat (Dubniczay-palota, Művészetek Háza, VEB 2023, MAOE)


Közigényű alkotások:

 • 1977 Megyei Pedagógus Képzőművész Kiállítás, Veszprém (Városlőd, mázas terrakotta dombormű, 17 cm átm.)
 • 1982 - 2007 Zirc, III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola (iskolajelvény, mázas fém, posztó- és szitanyomás) - III. Béla Emlékplakett (bronz, 10,5 cm átm.)
 • 1984 - Zirc, Olaszfalu, Bakonynána, Szápár (településcímerek)
 • 1984 - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc (iskolajelvény)
 • 1994-1996 Bakonybéli Szentkút triptichon (olaj, Paff-MDF-lemez, 140x50-140x100-140x50 cm)
 • 1995 Bakonybéli Szentkút térségének díszkapuzata két "pilonnal" (megtervezés, kiviteli rajz, versfelirat, Szent Gellért küldetése rézlemezen)
 • 2008 Téti Madonna (Hommage Bernardino Luini), r. k. Szentháromság tl. szentélye (60 x 50 cm, lenvászon, olaj)
 • 2008-ban ültetett Széchenyi-emlékfa táblája (Zirc, Vasútállomás)
 • 2010-ben Kecskés József: Kézenfogva, Versek illusztrálása (Tradeorg Nyomda Kft., Balatonfűzfő)
 • 2015 Gr. Széchenyi István tiszteletére ültetett fa emléktáblája az Országos Széchenyi Kör alapításának 40. évfordulójára (Zirci Ciszt. Arborétum)


Díjak:

 • 1980 „Érdemes Társadalmi Munkás” (nagyközségi)
 • 1981 Eredményes munkájáért dicséret (Művelődési miniszter)
 • 1983 Az ön- és továbbképzésért: Fonay Pedagógiai Alapítvány – díj (MPI)
 • 1986 „Kiváló Társadalmi Munkás” (Vp. megyei.)
 • 1988 A közművelődésben végzett kiváló munkájáért (Művelődési Min.)
 • 2000 és 2001 Tanítványai országos versenyfelkészítésében nyújtott kimagaslóan eredményes munkájáért (Megyei és Országos Elismerő Oklevél)
 • 2001 „Kiváló művészi és pedagógiai munkáért” – díj (országos)
 • 2002 A közoktatásért-díj (Veszprém megyei)
 • 2002 Zirc város közoktatásáért, közművelődéséért
 • 2002-2006-ig tartó időszakban szervezettség és tanszaki eredményei alapján az ún. vegyes típusú intézmények (gimn. és műv. szk.) országos rangsorában 3. helyezést ért el. (Okt. és Fejl. Int.)
 • 2019 Zirc város díszpolgára

Méltatások (Irodalom):

 • VESZELI Lajos: Hinni a közösség erejében. = Napló, 1988. dec. 19.
 • VESZELI Lajos: A jelen formálása. Gimnáziumi tehetséggondozás. = Napló, 1992. febr. 20.
 • G. PINTÉR Edit: A tehetség 18 éves korban érhető tetten. Rajztagozat a zirci gimnáziumban. = Napló, 1992. nov. 26.
 • TOLDI Éva: Szóra bírják a régmúltat. Könyv a zirci udvarházról és monostorról. = Napló, 1995. júl. 14.
 • BALTA Éva: Tízéves a zirci gimnázium rajztagozata. = Zirc és Vidéke, 2000. március.
 • PALLAG Andrea: Esélyek és lehetőségek a gimnáziumi rajztanításban. = Iskolakultúra, 1997.8.sz.
 • BÁTHORY Zoltán-FALUS Iván: Pedagógiai lexikon I-III. Keraban Kiadó, 1997.
 • Emberközelben. Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet, 2000.
 • Veszprém Megyei Kortárs Életrajzi Lexikon (VMÖK 2001, 928-929. oldalon)
 • Ki Kicsoda a magyar oktatásban (2005, FISZ)
 • Ki Kicsoda a magyar oktatásban. II. kötet: Felsőoktatás, felnőttképzés, szakképzés és nyelviskolák (2006, FISZ)
 • SÁRVÁRI Zsuzsa: A vizuális nevelés atyja. Főállású festő lesz. = Napló, 2008. március 26.
 • SÁRVÁRI Zsuzsa: A festészet története képekben. = A magyar festészet napjára. = Napló, 2008. október 28.
 • Who is Who Magyarországon (2012). Magyarország vezető személyiségeinek életrajzi enciklopédiája (2354. oldal).
 • Dr. TÖLGYESI József: Szűcs István Miklós Hitvallás és Abszurditás c. könyvének elemző-értékelő bemutatása a PTE Oktatás és Társadalom-, Neveléstudományi Konferencián. = Pécs, 2015. – szucsistvanmiklos.5mp.eu
 • PhD Prof. PROKOPP MÁRIA művészettörténész, ELTE BTK Művészettörténeti Intézete egyetemi tanárának szaklektori Ajánlása (Szűcs István Miklós: Winterhalder a zirci Kistemplom falképeinek mestere. A Fájdalmas Szűzanya templom művészeti emlékei. Média Piramis Kft. Dunakeszi, 2015, 180 o.)
 • PhD Prof. PROKOPP MÁRIA művészettörténész, ELTE BTK Művészettörténeti Intézete egyetemi tanárának szaklektori Ajánlása (Szűcs István Miklós: Winterhalder képei a zirci plébániatemplomban, Minerva Kiadó, Budapest, 2018, 248 o.)
 • Kelemen Gábor: Könyvbe foglalt felfedezés (ZIRC ÉS VIDÉKE közéleti lap. Új folyam 1. évf. 1. szám. 2018. augusztus 2.)
 • Kelemen Gábor: Könyvbe foglalt felfedezés (https://turizmus.zirc.hu/aktualis/hirek/konyvbe-foglalt-felfedezes)
 • Kelemen Gábor: ZIRCINFO
 • Hevesiné Németh Marianna turisztikai referens, Zirc Városi Önkormányzat: Szűcs István Miklós - Zirc és a Bakony turizmusa (https://turizmus.zirc.hu/gyere-el/erdekessegek/hires-zirciek-bakonyiak/szucs-istvan-miklos)
 • Hevesiné Németh Marianna Zirc Városi Önkormányzat turisztikai referensének turisztikai témájú könyv Ajánlása (Szűcs István Miklós: Winterhalder képei a zirci plébániatemplomban, Minerva Kiadó, Budapest, 2018)
 • Hevesiné Németh Marianna Zirc Városi Önkormányzat turisztikai referensének turisztikai témájú könyv Ajánlása (Szűcs István Miklós: Winterhalder képei a zirci plébániatemplomban, Minerva Kiadó, Budapest, 2018)
  (https://turizmus.zirc.hu/gyere-el/vidd-magaddal/winterhalder-kepei)


Művészetpedagógiáját, művészetelméleti, művészettörténeti kutatásait értékelő és képzőművészeti kiállításait megnyitó személyiségek:

 • 1969 KELLE Sándor festőművész, főiskolai tanár (Pécs, TF)
 • 1970 BARCSAY Jenő festő- és grafikusművész, művészetpedagógus, egyetemi tanár (Bp.,MKE)
 • 1971 PLATTHY György tanszékvezető főiskolai tanár (Pécs, TF))
 • 1975 KAPOR Károly MTVB Művelődésügyi Osztály vezetője (Vp.)
 • 1975 LEITNER Nándor MK - igazgató (Zirc)
 • 1975 DUSCHANEK János festőművész (Bp., MKE)
 • 1976 BALOGH Jenő tanszékvezető egyetemi tanár (Bp., MKE)
 • 1983 VECSEI Csaba festőművész (Bp., MKE)
 • 1976 ARADI Jenő. az OPI tanszékvezetője
 • 1976 DOMONKOS Imre művészettörténész, országos szakfelügyelő (Bp., OPI)
 • 1985 Vlastimil VINTER művészettörténész professzor, egyetemi tanár (Prága)
 • 1986 CSIZMADIA Zoltán festőművész (Zirc)
 • 1986 SZELÉNYI Pál megyei művészeti főelőadó (Zirc-Vp.)
 • 1989 FELEDY Balázs jogász, művészeti író (Bp. )
 • 1991 KURUCZ D. István Kossuth-díjas és Munkácsy Mihály - díjas festőművész (Bp.)
 • 1992 LÁSZLÓ Gyula Széchenyi-díjas régész, képzőművész, művészettörténész, a történelemtudományok doktora
 • 1992 KOÓS Judith művészettörténész (Érd)
 • 1993 BÓDY Irén Munkácsy Mihály-díjas textilművész, a Széchenyi Irod. és Műv. Akadémia rendes tagja (Bp.)
 • 1994 UDVARDI Erzsébet festőművész, akadémiai tag (MMA), Munkácsy- és Kossuth-díjas (Zirc)
 • 1995 SULYOK János Ignác O. Cist. perjel (Zirc)
 • 2000 NAGY József egyetemi tanár, neveléstudományi kutató (Szeged)
 • 2004 BÁLVÁNYOS Huba Munkácsy-díjas és Szent-Györgyi Albert-díjas grafikusművész, tszv. főisk. tan. (Vp.)
 • 2005 GOPCSA Katalin művészettörténész (Fűzfőgyártelep)
 • 2013 Albrecht Sándor író, újságíró, szerkesztő (Alsóörs-Veszprém)
 • 2014 PROKOPP Mária művészettörténész, egyetemi tanár (Bp., ELTE)
 • 2018 KELÉNYI György művészettörténész, egyetemi tanár (Bp., ELTE)

Zirc, Március 15 tér 1. • +36 88 593 700, +36 30 294 7499 • turizmus@zirc.hu