RAGYOGJ ZIRC 2023

RAGYOGJ ZIRC 2023

BAKONY SZÍVE ZIRC


1 Miért tartotta fontosnak a település, hogy csatlakozzon a Veszprém-Balaton 2023-hoz, milyen előnyökkel jár ez a városnak?

Zirc Városi Önkormányzat 2020. december 1-én csatlakozott az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém Programhoz, amely révén lehetőséget biztosít a város intézményeinek, egyházi és gazdasági szereplőinek, civil szervezeteinek és magánszemélyeinek, hogy 2021-2023 közötti projektekre pályázzanak az EKF keretein belül. Az Európai Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém programhoz való csatlakozásunk fő célja, hogy településünk által is gazdagodjon a régió kulturális élete. Mindemellett a csatlakozással olyan kapuk nyílnak meg előttünk, amelyek révén lakókörnyezetünk képes lesz megújulni kulturális és közösségi szinten egyaránt. Hiszünk benne, hogy olyan valódi térségi együttműködés jön létre a program megvalósulásával, amely hosszútávú fejlődést jelent az egész régió számára. Hiszünk az összefogás erejében. Már a kezdetektől, a pályázat benyújtásának előkészítő szakaszában, a nyertes pályázó kihirdetésének időszakában, a tervezés, felkészülés folyamán meggyőződéssel vallottuk és jelenleg is valljuk, hogy az EKF cím elnyerésében rejlő lehetőség olyan óriási sanszot teremt városunknak, amelynek zászlaján a hagyományápolás- és teremtés, értékmegőrzés, közösségépítés, önkéntesség, innováció és fenntarthatóság kulcsszavak messzire lobognak, a nagyvilág előtt is látszódnak kimagasló értékeink. Bízunk benne, hogy ezzel a térségi összefogással sikerül megvalósítani, hogy a következő nemzedékek Veszprémben, a megyeszékhelyünkön, a Bakony és a Balaton térségében boldogabb jövő elé nézhetnek, a közérzetük örömtelibb lesz. Meggyőződésünk, hogy pozitív változásokat fog hozni az itt élők életébe, mindenképpen gazdagszik általa a térség, javul az életminőség. A közös munka várhatóan átfogó gazdasági és társadalmi fejlődést indít el. Hangsúlyos nemzetközi kommunikációval láthatóvá válunk.

 

2. Milyen pályázattal, programmal, fejlesztéssel szeretnének részt venni az Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozatában?

BAKONY SZÍVE ZIRC 2023

„ARDERE ET LUCERE!”
Tantum lucere vanum; tantum ardere parum; ardere et lucere perfectum!
(„Lángolj és Világíts!” - Csak lángolni kevés, csak világítani hiú dolog, lángolni és világítani, ez a tökéletesség!)

Továbbra is küldetésünknek tekintjük a kincsként ránk maradt gazdag történelmi, építészeti, természeti és kulturális örökségünk, hagyományaink őrzését és továbbadását a környezettudatosság és fenntarthatóság szellemében. A múlt és a jelen jegyeit hordozó értékeink, ezerarcú városunk, a Zirci Csodák, a Bakonyi KulTúrák, a lenyűgöző természeti környezetünk megbecsülése arra inspirálja helyi közösségeinket, intézményeinket, attrakcióinkat, településünk egyházi, gazdasági és civil szereplőit, hogy egymással összefogva, egy működő hálózatba szerveződve vigyük tovább a „Lángolj és Világíts!” Szent Bernáti üzenetet, hogy 2023-ra a kreativitás ünnepén valóban „Ragyogjon!” Zirc és fénysugárként jelenlen meg az EKF égboltján. Szeretnénk a velünk élő illúziókon túl- (Beyond Illusions) lépni és a maga valóságában, logikájában megmutatni helyi értékeinket ország-világ előtt. E cél elérése érdekében élni kívánunk minden pályázati lehetőséggel és koprodukciós projektekben való részvétellel, amelyekhez rendelkezünk szellemi-humán- és tárgyi feltételekkel, kulturális adottságokkal, épített örökséggel, természeti környezettel. Minden elképzelt és tervezett EKF-es projektelemünk alapjainak meghatározásánál a fentebb ismertetett küldetésből indulunk ki, annak mentén építjük fel fejlesztéseinket és programjainkat. EKF Zirc 2023 néven létrejött egy team, melynek tagjai egyeztetik a fejlesztési elképzeléseket, koordinálják a projekthez való kapcsolódási alternatívákat térben és időben, illetve egy közös koncepció elveit figyelembe vevő együtt gondolkodásra ösztönzik a helyi erőket, segítik és kvázi „felügyelik” a zirci EKF-es történéseket. Az eddig megjelent pályázatok közül a Kulturális-Művészeti projektekre, a Régió infrastrukturális beruházásaira és a Kultúrpont Programra vonatkozó témában nyújtottunk be pályázatot. A pályázók köre széles skálán mozog: jelen van a Zirci Ciszterci Apátság, városunk két kiemelt kulturális intézménye- a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB., a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, továbbá az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma, gazdasági szereplők (pl. Bakonycentrum Kft., Bakonyi Gyógynövény Kft., ), alapítványok (pl. „A vizuális és környezetkultúra fejlesztéséért” alapítvány………), civil közösségek és természetesen maga a Zirc Városi Önkormányzat is. A témák között hagyományőrző rendezvények (Bakonyi Betyárnapok, Dubniczay-napok…), szemléletformáló, környezettudatosságra nevelő programok (Zirci Zöld), kulturális és művészeti projektek (Orgonakoncert sorozat a Bazilikában, Modern művészet Zircen projektsorozat, amelynek eredményeképpen Zirc köz-és magánterületein megjelenik a város alkotóközösségeinek keze munkája és 2023-ra megtelik a település igényes, új művészi alkotásokkal, „A Bakony és a Balaton-felvidék gyöngykalárisa” programsorozat, Művészi értékű betlehem és az ahhoz kapcsolódó adventi programok…), kiállítások („Barokk és más csodák”, „A Bakony diverzitása” vándorkiállítás…), 60 éves a Bakony kutatás és 50 éves az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeum évfordulókhoz kötődő események 2022-ben, modernkori technika alkalmazások (Zirci hangos túrák: idegenvezető app helyi emberek hangján keresztül) és infrastrukturális beruházások („Európai Képzőművészeti Alkotóház”, XIX.századi pajta megmentése: „10 millió építész országa” kiállítás, földépítészeti könyvtár és rendezvényház létrehozása…) szerepelnek. Mertünk nagyot is álmodni, így terveink között tartjuk számon a kora Árpád-kori királyi udvarház régészeti feltárását, nyitott műhelyszerű látogathatóvá tételét az EKF támogatási keretein belüli megvalósítással. A koprodukciós projektekben partnerek vagyunk, részünkről meg van a fogadókészség, mind az „Ökológiai programsorozat”, mind az „Artist Residency”, mind az „Önkéntes program”, mind a „Régiós étlap” vonatkozásában és természetesen nyitottak vagyunk a további kapcsolódási lehetőségekre is. 2023-ra tervezett kiemelt rendezvényünk: egy olyan többnapos összművészeti, hagyományőrző és gasztrokulturális fesztivál, amely megőrzi és egyben magába tömöríti eddigi nagy rendezvényeink tartalmát és üzenetét, ugyanakkor megújuló elemekkel képes színvonalas rendezvénysorozattá fejlődni. Tervezett időpontja 2023 augusztus, elnevezése egyeztetés alatt, előzetes 2021-ben, premier 2022 nyarán. Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy mind a helyieknek, mind az ideérkező látogatóknak igazi autentikus élményt tudjunk nyújtani. Összeségében elmondható, hogy nemcsak a belföldi vendégekre gondolunk, hanem törekszünk a nemzetközi közönség megszólítására is. Igyekszünk erősíteni a régiós kreatív szektort projektjeinkkel. Bízunk benne, hogy a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. által előkészített és megvalósított programok során is számítanak ránk, a lehetséges helyszínek között számolnak velünk, a koprodukciós projektek során is kapunk szerepet és megtaláljuk azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek mindegyik fél számára szép sikereket hoznak. Természetesen továbbra is élni szeretnénk a kisléptékű közösségi és a nyílt pályázatok benyújtási lehetőségével is, hogy programjaink minél nagyobb mértékben tudjanak hozzájárulni a regionális kulturális örökség megőrzéséhez. A megvalósítás folyamán számítunk az EKF 2023 projektgazda szakmai és menedzsment háttértámogatására, kommunikációs együttműködésére.

 

3. Mennyire tartják fontosnak a régióban az együttműködést, bevonnak-e más csatlakozó települést is a pályázatokba?

Az együttműködés adta lehetőségeket szeretnénk felhasználni fenntartható projektek létrehozására, közösségépítésre, kulturális és turisztikai termékfejlesztésre, civilek és szolgáltatók összefogására, a vidék értékeinek fokozott védelmére, annak felvirágoztatására, a lokálpatriotizmus megerősítésére. Minél hatékonyabban törekszünk kihasználni a térségben rejlő adottságokat, erőteljesebben szeretnénk fókuszálni a megye kulturális-művészeti potenciáljára és hangsúlyosabban építeni rá. Tervezett programjaink során figyelembe vesszük a csatlakozott települések kulturális értékeit és megkeressük a kapcsolódási pontokat, számítunk az eredményes együttműködésre. Az elkövetkezendő időszak rendezvényeibe beépítjük a helyi, térségi, megyei kapcsolatainkon alapuló művészeti csoportok, hagyományőrző társaságok, civil egyesületek által kínált programokat, hogy együtt még színesebbé tegyük az itt élők és az idelátogatók életét. A beadott pályázat tartalma a „túllépés” (beyond) koncepciójára épült. Mi is úgy gondoljuk, hogy valóban ideje túllépnünk a térségi elszigeteltségen. Nem vagyunk képesek önállóan a valódi potenciáljaink kihasználására. Esélyt ennek megváltoztatására az adhat, ha a térségi szereplők összefogva, hatékonyan működnek együtt egy közös cél mentén és nemcsak 2023-ig!

 

4. Mivel szeretnék addig is megnyerni maguknak az idelátogató turistákat, mire-kire büszkék a településükön?

A Bakony fővárosaként vagy szíveként ismert festői fekvésű Zirc közel 7000 lakosával hazánk legmagasabban fekvő városa. A Bakonyba látogató turista kihagyhatatlan programjai közé tartozik ZIRC kulturális értékeinek felkeresése. A méltán híres Ciszterci Apátság, az Egyház-és rendtörténeti Kiállítás, az OSZK Ciszterci Műemlékkönyvtár, az Arborétum, az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma, az Apátsági Sörmanufaktúra, a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, az Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye számos látogatót vonz egész évben. Jelenleg éppen finishez közeledik egy „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen” projekt, amely beruházás keretén belül egyik fő elemként a város tulajdonában lévő Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház soha nem látott fejlesztése valósul meg. Egyik fő attrakcióként várhatóan júliusban megnyílik a „Regulyverzum” új kiállítás, amely interaktív módon, látványos megoldásokkal, izgalmas kalandozásokkal varázsolja el a vendégeket. Sokszínű programkínálat (Bakonyi Betyárnapok, Múzeumok Éjszakája, Bányásznap...), aktív turisztikai lehetőségek (túrázás, kerékpározás, lovaglás, horgászás, golfozás...), kiváló szállás-és vendéglátóhelyek, nem utolsósorban a jó levegő, a minden évszakban páratlan természeti környezet és az itt élő kedves emberek vendégszeretete a garancia arra, hogy tőlünk a látogatók páratlan élményekkel, szép emlékekkel térnek haza.

Zirc, Március 15 tér 1. • +36 88 593 700, +36 30 294 7499 • turizmus@zirc.hu