SZŰCS ISTVÁN MIKLÓS: WINTERHALDER KÉPEI A ZIRCI PLÉBÁNIATEMPLOMBAN

SZŰCS ISTVÁN MIKLÓS: WINTERHALDER KÉPEI A ZIRCI PLÉBÁNIATEMPLOMBAN

Könyvleírás és ajánló:
2018-tól tarthatjuk kezünkben Szűcs István Miklós: WINTERHALDER KÉPEI A ZIRCI PLÉBÁNIATEMPLOMBAN című könyvét. A szerző okl. képzőművész, középiskolai tanár, a vizuális művészeti nevelés országosan ismert szakértője. Jeles műalkotás-elemző és művészettörténeti bemutatást ad hazánk kevéssé ismert, nagy művészi értéket képviselő műemlékéről, a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére szentelt barokk plébánia-templomról, amely szerényen húzódik meg Zircen, a hatalmas ciszterci apátság árnyékában a város szélén.

A szerző egy „európai művész” nyomába szegődött, fellelte és most az olvasó elé tárja a kistemplomi freskók-szekkók alkotójának kilétét, akinek zirci művei eddig ismeretlenek voltak a tudományos világ előtt. A kötet kiadásának fokozott fontosságot ad, hogy a templom gazdag barokk kifestését készítő művész, ifj. Josef Winterhalder (Vöhrenbach, 1743 – Znojmo 1807) ismertebb, későbbi alkotásai a szombathelyi püspöki székesegyházban a II. világháborúban elpusztultak. Így a zirci Kistemplom „Mária hét fájdalma” mennyezet-, falkép ciklusa és díszítőfestése a jeles Maulbertsch-tanítvány egyetlen fennmaradt (egész templomra kiterjesztett) alkotása hazánkban. Ez a magas művészi színvonalú festményciklus Szűcs István Miklós, művészettörténet szakos középiskolai tanár élvezetes bemutatásában méltó, kiemelt jelentőségű helyet kap a hazai XVIII. századi művészettörténetünkben. A szerző rámutat az élmény elsődleges szerepére a művészi alkotásban a művész és a szemlélő számára egyaránt, és bemutatja, hogy a virtuóz művészi tehetség milyen tudományos ismeretek felhasználásával jelenik meg. Főképpen a XVIII. században az illuzionizmust előidéző ábrázoló-geometriai, színtani, alaktani, stb. ismeretekre mutat rá kiváló tanári gyakorlattal. Nagy művészettörténeti ismeretével kitér a XVIII. századi művésznek a korábbi korok kiemelkedő művészeitől kapott inspirációira is. Igen tanulságos - többek között - a zirci plébániatemplom falfestményeinek összevetése a közeli Olaszfalu Szentháromság templomának főoltárképével. Hiánypótló elemzést kínál a könyv a Kistemplom világhírű PIETÁ faplasztikájáról és a spanyol galíciai Gregorio Hernandez (1576 k.- 1636) zirci szoborra tett hatásáról.

Sok tanulsággal szolgál a hajdani sírkertben a középkori királyi udvarház, az államalapítás idejéből való fából ácsolt kápolna és a románkori kőtemplom az alapfal maradványaival, a barokk kistemplomba átvitt karzattartó oszlopaival és szenteltvíz tartóival. A szép kiállítású könyvből kitűnő szöveggel és a jó minőségű képekkel ismerheti meg a ma embere Zirc legrégebbi történelmi emlékhelyét.

Dr. Prokopp Mária
művészettörténész
Hevesiné Németh Marianna
turisztikai referens


A Minerva Kiadó és a Nemzeti Kulturális Alap könyve megrendelhető az Internetről: Minerva Kiadó, Líra, Könyvmarket, Libri, Rocky, Árukereső stb. Megvásárolható a zirci ciszterci látogatóközpontban és a veszprémi Szaléziánum könyvesboltjában.


Fotók, illusztrációk a könyvből:

42. A Fájdalmas Szűzanya barokk plébániatemploma mellett, a fénykép előterében Zirc egykori vásártere 1943-ban. A középkori emlékanyagot magába foglaló romkert a templom túlsó oldalán található. Archív-fotó (1943)

43. Ásatási helyszínrajz a régi és az új templommal. Az ország egyetlen feltárt és ma még csupán részletében bemutatott XI. századi királyi udvarháza.


A FÁJDALMAS SZŰZANYA BAROKK PLÉBÁNIATEMPLOMA

47. Az építmény a teret határoló belső kis utcából. Keleti irányból egy szoborfülke, közte és a késő barokk templom között a középkori templom egy falszakasza látható. (Fotó:2014)


Ifj.JOSEF WINTERHALDER
(Vöhrenbach, 1743 - Znojmo, 1807)
77. AZ ÚT ELEJÉN


Gyermekként
Olaszfaluban,
mint egy szeráf a főoltárképen
(olaj, vászon, 35-37 évesen festett kép r.)
27 évesen
Brno,
mint a festő Szent Lukács
(olaj, vászon)
37 éves
Zircen,
mint öntudatos fiatal mester
(szekko)


78. ÚTKÖZBEN ÉS AZ ÚT VÉGÉN

47 éves korában
Bécs, GNS,
mint Nepomuki Szent János
(olaj, vászon)
57 éves
Szombathelyen,
mint dicsőséges festő mester
(megsemmisült freskó r.) 
62-64 évesen
Pinkamindszent,
mint Szent Lukács az időskori művéből
(freskó)

Winterhalder műveinek főbb elérhetőségei

NÉMETORSZÁG: Vöhrenbach (1743)

AUSZTRIA: WIEN (Bécs), Schwechat, Kirchberg am Wagram, Halbturn, Geras (premontrei apátság)

MAGYARORSZÁG: Szombathely, Pinkamindszent, Simaság, Esztergom, Budapest (Szépművészeti Múzeum),
Zirc, Fájdalmas Szűzanya Plébániatemplom, Olaszfalu

SZLOVÁKIA: Bratislava – POZSONY

CSEHORSZÁG: BRNO (Brünn), +Znojmo (Znaim,1807), Hradiste (németül: Pöltenberg, Znojmo nyugati városnegyede), Jemnice, Mühlfraun (Dyje), Rajhrad (Raigern), Dacice, Obrowitz: Zábrodovice – Brno

ROMÁNIA: Orlát, Gyulafehérvár

LENGYELORSZÁG (POROSZ-SZILÉZIA): Henrykóv [He(i)nrichau] ciszterci anyakolostor (Pietá)


A FÁJDALMAS SZŰZANYA TEMPLOM KÉPCIKLUSA
I) JÉZUS GYERMEKSÉGE A HAJÓ MENNYEZETKÉPEIN

99. Ifj. Josef Winterhalder: Zirc, a plébániatemplom boltozatának freskói, összkép a szentélytől (Fotó: 2014)

100. Fotó: Boross László, 2018
1. boltszakasz: Jézus bemutatása a templomban. Simeon jövendölése Mária szenvedéséről
„Mária 1. fájdalma”

105. Fotó: Boross László, 2018
2. boltszakasz: Menekülés Egyiptomba
„Mária 2. fájdalma”

113. Fotó: Boross László, 2018
3. boltszakasz (karzat fölötti freskó): A tizenkét éves Jézus megtalálása a templomban
„Mária 3. fájdalma”

II) JÉZUS SZENVEDÉSTÖRTÉNETE
A SZENTÉLYBOLTOZATON ÉS A DIADALÍV FALKÉPEIN

 155. A szentély boltozati képe
magasából tűnnek elő a drámai történet – oldottabb festőiségű - mozzanatai, melyeket a Pietá-szobor Mária tekintetének iránya jelöl ki.

156. A diadalív freskói (homloksíkba forgatva a belső, „nyílirányú” oldalakról)
már közelebb engednek magukhoz - részletezőbb előadásban - és a lelkünkre hatón teszik átélhetőbbé az eseményeket.

(Fotók: 2014)

   

Zirc, Március 15 tér 1. • +36 88 593 700, +36 30 294 7499 • turizmus@zirc.hu