LIMOGESI JÁNOS

LIMOGESI JÁNOS

Limogesi János, Jean de Limoges, francia származású, vezetéknevét születési helyétől kapta. Zircen ő az első ismert apát, a zirci ciszterci rend első tanára is. A monostorépítés után, az alapítástól számított 25. esztendőben jelent meg. „1208-1218-ig volt „bakonyi-zirci apát; utána visszatért Franciaországba… Ő… az egyetlen zirci ciszterci, akinek irodalmi működéséről a törökvilág előtt tudomásunk volt.” Clairvaux-i Szent Bernát rendi regulája sem tudta visszariasztani a költészettől. Legjelentősebb verse: A kereszt magasztalásáról című. „A legérdekesebb és az összes között talán a legegyénibb hang nyilatkozik meg a Libellus de dictamine et dictatorio syllogismorum-ában, a troyes-i 893. számú kéziratában. Nagyon figyelemreméltó ez a rövid, 40 fólió-oldalra terjedő munkája. A fogalmazás művészetének elmélete van meg benne.” A zirci vonatkozású írásai még feltárásra várnak.

Figyelmét nem kerülte el a francia trubadúr-költészet sem, de Párizs egyetemi élete is hatott rá: „Boldognak tartom azokat, akiknek megadatott, hogy híres emberek hallgatói legyenek.”- írta egy helyütt. Lelkivilága érzékeny és gazdag, teremtői képzelete messzire ragadja. A gyakorlati képességekkel társuló elméleti készenléte és a korai humanizmus hatása tükröződik verseiből.

„A fény nem teheti meg,
hogy ne ragyogjon,
a láng, hogy ne melegítsen,
éppúgy a nemes és jellemes lélek
nem teheti meg,
hogy szívének bőségét
műveinek bőségével ne igazolja.
Lehet-e nagyobb dicsőség,
mint munkáinkkal tetszést aratni,
hogy az alkotó halála után is
éljenek még művei,
és soha se vesszenek ki az emlékezetből.”

De más, kiemelkedő tettei révén sem, tehetjük hozzá a Gondolatok című versösszeállításában írtakhoz. (Idézetek: Horváth Konstantin ZIRC TÖRTÉNETE, 1930)

Johannes Lemovicensis: Opera omnia. 1–3. köt. Vp., 1932.
HORVÁTH Konstantin: Zirc története. Vp., 1930. – HORVÁTH Konstantin: ~ zirci apát. = KaSz., 1930. – Ua.: Jean de Limoges.
Harmath–Katsányi: Veszprém megye irodalmi hagyományai, Megyei Könyvtár, Vp.,1969

Zirc, Március 15 tér 1. • +36 88 593 700, +36 30 294 7499 • turizmus@zirc.hu